Professoren i buret - Hvorfor menn sloss og hvorfor vi liker å se på

Jonathan Gottschall
Oversatt av Alexander Leborg
ISBN: 9788283830064

Idet et MMA (Mixed Martial Arts)-treningssenter flytter inn over gata for kontoret hans, ser engelskprofessoren Jonathan Gottschall en mulighet, og en utfordring. Han nærmer seg førti, er i dårlig form, kjeder seg i jobben, og merker at han oftere og oftere kjenner suget fra aktiviteten over gata. Samtidig er han livredd. Til slutt tar han motet til seg og begynner å trene seg opp til en ordentlig cage fight.

Han sloss ikke bare for å utfordre seg selv, men også for å få svar på spørsmål som har fascinert ham lenge: Hvorfor sloss menn? Og hvorfor liker såpass mange tilsynelatende skikkelige mennesker å se på?

I Professoren i buret gir Gottschall, og hans smått utrolige reise fra universitetsauditorium til kampburet, oss nye og spennende innsikter i voldens historie og de tilhørende vitenskaper. Dette er en bok om maskulinitet og mot og de innsiktene man kan tilegne seg ved å få en på trynet.

Jonathan Gottschall (f. 1972) underviser på Washington and Jefferson College i Pennsylvania og er en ledende figur innenfor temaet litteratur og evolusjon. Han har gitt ut syv bøker, men bare gått én kamp i buret.

Professoren i buret
Professoren i buret