Ragnhild Eskeland - Pelikanen

Ragnhild Eskeland

Ragnhild eskeland

Foto: Tommy Ellingsen

Ragnhild Eskeland (f. 1986) er utdannet på Litterär gestaltning i Göteborg og har tatt skrivekunstlinja på Nansenskolen. Hun har en master i Fransk litteratur fra Universitetet i Oslo. Eskeland debuterte med romanen Føling som ble nominert til Tarjei Vesaas' debutantpris i 2018. Keen er hennes andre roman.

Titler av Ragnhild Eskeland