Isabella Hammad - Pelikanen

Isabella Hammad

Isabella hammad

Foto: Kathy Coulter

Isabella Hammad er født og oppvokst i et palestinsk nabolag i London. Før hun kunne skrive debutboken Pariseren tilbrakte hun et år i Midtøsten der hun samlet stoff til denne romanen som tar utgangspunkt i Hammads egen familiehis-torie og som strekker seg over flere tiår. Pariseren har vunnet og blitt nominert til flere priser og er nå oversatt til en rekke språk.

Titler av Isabella Hammad