New Forest

Josefine Klougart
359,-

New Forest er en roman om lys og skoger, familier og myter, kjærlighet og død.

Mødre, søstre og døtre
I romanen møter vi en jente, en kvinne i 30-årene og en eldre dame. Jenta er på høstferie med familien og bestemmer seg for å gå en tur alene i hageanlegget bak huset. Den unge kvinnen reiser rundt i Europa mens hun kjemper for å gjøre seg fri fra et forhold som lenge har gjort henne til en slags zombie, en levende død. Mot slutten av boka reiser hun til New Forest i Sør-England for å finne igjen det stedet der hun var på ferie som barn, et sted som i hennes bevissthet er blitt et mytologisk sted.

Den eldre kvinnen mister mannen sin og låser seg inne i huset med liket. Slik lever de to videre sammen i huset der tiden akkurat som kroppen løses opp, og han slik – for henne og for oss – plutselig blir levende igjen og syk igjen, og vi er igjen tilbake i en tid da de var en familie; da jentene drakk saft på kjøkkenet, og de skåldet høns ute bak huset.

De tre generasjonene kvinner blir i løpet av boka til en slags familie, eller de blir hverandres fortid og fremtid, hverandres mødre, søstre og døtre. Romanen beskriver overgangene i livene deres, terskelerfaringer, der hvor noe er mellom formerne. Der hvor et menneske både er levende og dødt, hvor en erindring både er sannhet og løgn. Romanen insisterer på at det er i denne urolige sitringen mellom stabile tilstander at livet er. Slik utnytter romanen også sjangerens muligheter til å bevege seg mellom fortellerformer, i en lyrisk ramme å veksle mellom dagboksfragmenter og prosa.  

Mytene
Man sier at historien skrives av seierherrene. Både familien og samfunnet er en kampplass. Det kjempes for retten til å definere fortiden og å velge det språket og den fortellingen som individets, familiens, kollektivets og samfunnets erindringer skal fastholdes og fortelles i. Man prøver på forskjellige måter å bli enige om én fortelling. Med tiden blir disse fortellingene myter, og de fremstår kanskje fremdeles som sanne for oss. Men hvordan bryter man ut av disse mytene. Hvordan holder man seg i bevegelse som menneske, med andre ord: hvordan bevarer vi evnen til å frigjøre oss fra mytene?

New Forest undersøker og nyanserer noen av disse fortellingene og strukturene. Romanen – og kvinnene i den – insisterer på at det er i bruddet med de eksisterende mytene og i skapelsen av nye fortellinger med flere perspektiver og i utviklingen av nye språk at vi får adgang til ny erkjennelse. New Forest er en roman om denne kampen. Det er i den forstand en frigjøringsroman. En roman om å forlate noe man elsker, og noe man er – for på den måten å redde seg ut av et brennende hus i tide. En insistering på å ville leve i en større, mer kompleks verden. 

Naturen
New Forest er samtidig en bog om naturen. En nitidig beskrivelse av naturen omkring oss og i oss. Boka er komponert over døgnets skiftende natur, mørke og lys og mørke igjen. Den er en poetisk utgravning som når ned til andre lag i døgnet og i årstidene – andre lag i erindringen enn dem vi før har stirret oss blinde på og inntil nå har  forstått oss selv gjennom. Ved å la sanseinntrykk og tanker forbindes på nye måter fortelles det nye historier som vi kan finne oss selv i for første gang. Den konkrete verden gjennomtrenges av en indre, hemmelig virkelighet. Gjennom en minutiøs og vedvarende beskrivelse av verdens og sinnets minste bevegelser oppstår det en stille eksistensiell klang som løfter romanen til å være en stor fortelling om hva det vil si å være menneske.

New Forest er Josefine Klougarts femte roman. Den gis samtidig ut i Danmark av Forlaget Gladiator og i Norge på dansk av Pelikanen Forlag.

ISBN: 9788293237808
KR 359,-

New Forest
New Forest