Manuell

Cathrine Knudsen
368,-
208 sider

De eneste gangene Cara Alona møtte sin farfar i oppveksten, var da familien hennes kjørte gjennom Kjellstadbommen på vei til byen, og farfaren satt i boksen og stumt tok imot myntene hans sønn rakte ham. Nå er Cara voksen, har selv barn, og med forholdet til sin farfar og familien som utgangspunkt, skriver hun om sitt liv, ikke slik det er i seg selv, men sett gjennom relasjonene til andre. 

I en prosa ekstremt lydhør for det som skjer mellom mennesker, nærmer Cathrine Knudsen seg i denne romanen de store spørsmålene. Hva er tilhørighet? Hva er identitet? Hva er omsorg? Manuell utgjør en slags følelsenes arkeologi, og søker seg konsekvent mot grensene i det menneskelige, grensene mellom det mannlige og kvinnelige, det syke og det friske, barnet og den voksne, avhengighet og frihet.

Cathrine Knudsen (f. 1970), har tidligere gitt ut romanene Mulighetene, De langtidsboende og Jeg kunne vært et menneske. Manuell er hennes første bok på Pelikanen forlag.

Tidligere sagt om Cathrine Knudsen:

”Enestående: Cathrine Knudsen skriver fletta av de fleste i Norge i dag.”
Susanne Christensen, Klassekampen

”Cathrine Knudsens roman inneholder ganske sikkert noe av den
beste prosaen utgitt 
på norsk i år”
Ane Farsethås, Morgenbladet

ISBN: 978-82-93237-30-3