Komedien I

Stig Larsson
Oversatt av Gunstein Bakke

Hovedpersonen i Komedien I er forfatteren Stig, som en gang var hyllet og omdiskutert og som befant seg midt i sentrum av det litterære Sverige. Ved romanens begynnelse er han middelaldrende og livet hans ser helt annerledes ut: han er sparket ut av det gode selskap, ingen vil utgi bøkene hans, han er alkoholisert, og han forsørger seg ved å skrive show for en pornoklubb. En dag blir Stig oppsøkt av en forfatterkollega, som gir ham et oppdrag, at han skal beskrive Sverige og samtiden med "Gogols blikk".

Komedien I er en brutal og rystende roman, som beveger seg langt inn i det forbudte, og om det likegyldige og amoralske er sentralt i den, etterlater den ingen leser likegyldig eller moralsk uberørt. Stig Larssons prosa har aldri vært bedre, og ubehaget den makter å vekke, har aldri vært større. Komedien I er en lysende roman om det mørke i mennesket, og et mesterverk i den nyere europeiske litteraturen. 

Stig Larsson (f. 1955), poet, dramatiker, romanforfatter og regissør, debuterte med romanen Autistene i 1979, og startet med det en ny æra i svensk litteratur. Han har siden gitt ut en rekke romaner og diktsamlinger som har hatt stor innvirkning på den nordiske litteraturen. Nevnes bør romanen Nyår (1984), Komedien I (1989), og diktsamlingen Natta de mina (1997). Når du kjenner at det begynner å ta slutt som kom på Pelikanen i 2014 var Larssons første roman siden Komedien I i 1989.

 

Komedien I
Komedien I