Sekser til "På jorda er vi glimtvis vakre"

"Romanen har tatt over tre veker å lese og det har hindra anna lesing. Eg er normalt ein mang-lesar som kan ha tre-fire bøker gåande samstundes. Men over tre veker tok På jorda er vi glimtvis vakre. Ikkje fordi boka er vanskeleg, snirklete eller 300 sider med motbakke, men fordi eg streka under, gjekk tilbake, las på nytt, følgde utviklinga i tone og språk og til slutt satt og gapte, i beundring: Korleis gjer han det? Korleis går det an å formidla opplevingar på dette viset? Kvifor går hans opplevingar slik inn på meg?"
Bok365, Vidar Kvalshaug

 

 

Vuong
Vuong