Peter Handkes "Det store fallet" ute nå!

Etter 15 års ventetid er det endelig klart for en ny Handke-tittel på norsk! Pelikanen har plukket opp hansken, tatt ansvar og startet på Det store fallet (vil kanskje vittige tunger si...). Les Karl Ove Knausgårds begrunnelse for å gi ut Hanke på norsk.

Karl Ove Knausgård om Handke:
«Peter Handke er i mine øyne en av Europas store forfattere. At han ikke har blitt oversatt til norsk de siste ti-femten årene er en unnlatelsessynd. Det finnes to mulige forklaringer på det: At han skrev et forsvar for Serbia under krigen i det gamle Jugoslavia, og også holdt en tale i Slobodan Milosevics begravelse, noe som må være det minst politisk korrekte en forfatter har gjort siden Hamsun skrev Hitlers nekrolog. Men bare dersom man ser det fra utsiden, for leser man det han faktisk sa, og det han har skrevet om Serbia, er det å nyansere en ensidighet i vestlige medias dekning av konflikten han vil, ikke glorifisere eller frita for skyld.

Den andre grunnen er at Handke skriver bøker som forsøker å gå ut dit hvor fortellingene vanligvis ikke går, altså de områdene av virkeligheten som ikke kan selges, ikke kan filmes, ikke kan bli til «noe» som har overføringsverdi, eller sagt på en annen måte: Handke er ingen publikumsfrier, bøkene hans er enkle, men likevel vanskelige å få tak på, de krever mye av leseren. De er eksistensielle, de handler om å leve i vår tid, og de er samfunnskritiske på en ikke-agitatorisk, ikke-ideologisk måte.

Det finnes en lang rekke forfattere som er inspirert av Handke, og som setter ham høyt. Tomas Espedal er en, avdøde Stig Sæterbakken en annen - sistnevnte brukte Handke-setninger til å konstruere et bylandskap i sin siste bok, som en slags tributt til et stort forfatterskap. At Pelikanen kan utgi Handke, er egentlig mer enn vi hadde lov til å håpe på!»

Det store fallet
Det store fallet
Peter Handke (foto: Serge Picard/ agence VU)
Peter Handke (foto: Serge Picard/ agence VU)