LANSERING: Arild Rein, songar frå mitt territorium

Lørdag 27. oktober kl. 18.00 på Bøker og Børst lanserer Pelikanen og Arild Rein boka songar frå mitt territorium. Forfatteren leser, DJ William snurrer relevante skiver og de høyeste glassene settes på baren. I baren selges det også bøker til hyggelige priser. Velkommen! Se arrangement på Bøker og Børsts FB-sider her

Baudelaires Mitt nakne hjarte sprang ut av ei ytring av Edgar Allan Poe: «Om der finst eit ambisiøst menneske som kjenner trong til å revolusjonera den universelle verda av menneskelege tankar, meiningar og kjensler, står det han fritt […] Det einaste han skal gjera, er å skriva og gi ut ei lita, tynn bok. Ho skal ha ein svært enkel tittel, berre nokre få ord: My Heart Laid Bare. Men denne vesle boka må svara til sin tittel.» No blei ikkje songar ei lita bok, men sitatet av Poe og inspirasjonen derfrå blei på grunnleggande måte styrande for songar. Den uhyrlege ambisjonen blei, som hos Baudelaire, å visa fram «mitt nakne hjarte».

- Frå Arild Reins etterord