Jan Ragnar Hagland nominert til Bastian-prisen!

28. september deler Norsk Oversetterforening tradisjonen tro ut Bastianprisen. Prisen er den gjeveste utmerkelsen en skjønnlitterær oversetter til norsk kan få, og tildeles for en fremragende oversettelse som er utkommet i bokform, oppført på teater eller fremført i et etermedium året før. Mottakeren av prisen får en statuett med plakett (en fole lagd av kunstneren Ørnulf Bast, derav prisens navn) og kr 50 000.

Komiteen sier:
Jan Ragnar Hagland for omsetjinga frå norrønt og islandsk av Bergsveinn Birgissons Soga om Geirmund Heljarskinn. Naturalmente, un manoscritto – «Sjølvsagt, eit manuskript» står det heilt først i Umberto Ecos Il nome della rosa. Ikkje til å tru på, men kan ein tru på forfattaren når han seier at han i Islands nasjonalbibliotek har funne ei avskrift av ei gammal skinnbok med ei ukjend soge? Her er nok meir tradisjonen frå Frans G. Bengtsson og Jon Leirfall enn frå Sigrid Undset. Men altså på eit overtydande norrønt, med lærd innleiing og noteapparat. Jan Ragnar Hagland (og forlaget?) har vore nøydd til å tone ned slikt som truleg berre appelerer til islandske lesarar, men har lukkast i å halde på nok noteapparat og etterord til å halde på norske lesarar. Teksten har ei form som er prega av dei meir moderne sogeomsetjingane, meir lettlesen og levande enn dei klassiske. Og dei tilsikta anakronismane i ein nyskriven tekst på norrønt er tatt godt vare på.

Andre nominerte er:
Tove Bakke for omsetjinga frå fransk av Anna Gavaldas Livet, til det betre.
Bjørn Herrman for oversettelse fra engelsk av George Orwells Nittenåttifire.
Endre Ruset for oversettelse fra dansk av Inger Christensens Det.
Arild Vange for oversettelse fra tysk av Franz Kafkas Under byggingen av den kinesiske muren.